När ska man välja vätskefylld elradiator?

När ska man välja vätskefylld elradiator?

Det finns vissa situationer då en vätskefylld elradiator är extra lämplig gentemot andra alternativ.

Ett exempel är vid en utbyggnation. Den ursprungliga bostaden kanske har ett vattenburet system vilket innebär att det måste dras nya rör. För att undvika detta kan elradiatorer placeras i nybyggnationen.

I vissa fall finns det inga andra uppvärmningsalternativ, till exempel i många sommarstugor. Det är dyrt att installera geovärme, och fjärrvärme används bara i tätbebyggda områden. Att använda biobränsle kräver en panna och är därför svårt att installera efter att bostaden är färdigställd. Pannan kräver också ett visst underhåll i form av sotning. I det här fallet är en elradiator den perfekta lösningen, förutsatt att sommarstugan har elektricitet.

Det kan också vara så att en bostad behöver komplementvärme under årets kallaste dagar. En elradiator är flexibel, dvs. du får värmen där du vill ha den, och konsumerar ingen el då den är avstängd, den erbjuder därför ett kostnadseffektivt komplement till det befintliga värmesystemet.

Att elradiatorn är ett bra komplement för att höja komforten i passivhus har även påvisats i tester som genomförts och presenterats på passivhuskonferensen i Göteborg 2013.

Relaterade produkter

Leave a reply