Oljefyllda elelement – extra värme under renovering

Oljefyllda elelement – extra värme under renovering

Oljefyllda elelement kan monteras redan under renoveringen, för att förse hemmet med den extra värme som behövs för att torka och värma upp byggnaden. Familjen Hanner bor i den finlandssvenska småstaden Jakobstad och tog förra hösten sig an renoveringen av ett gammalt trähus beläget i den vackra, historiska stadsdelen Skata. Frågorna kring värmevalet var många. Slutligen blev det vattenbärande Epok från LVI, vilka har liknande egenskaper som oljefyllda elelement från LVI. Läs även del 1 och del 2 i renoveringsprojektet.

Epok från LVI är ett oljefyllt elelement som tillfälligt kan monteras på vägg under renovering.
Epok från LVI är ett vätskefyllt elelement som tillfälligt kan monteras på vägg under renovering.

 

Just nu har familjen avslutat isoleringen invändigt och är på gång med att sätta golv och färdigställa innerväggar och innertak. Isoleringen av innerväggarna är gjord med Ekovilla skivor, 50 mm. Orsaken till att skivor användes istället för att spruta Ekovilla isolering rakt in i väggarna var att det vid isoleringstillfället var för kallt ute, uppemot – 30 grader. I golvet (torpargrund) har man sprutat in Ekovilla, cirka 30 cm i medeltal. Ekovilla är ett miljövänligt sätt att isolera väggar och golv i huset. Ekovillas produkter kommer direkt från naturen i form av träfiber som skogen producerat. Träfibern kan också återanvändas eller återbördas till naturen.

Målet att minska på CO2 utsläppen var en bidragande orsak till att familjen valde just Ekovilla. På Ekovillas hemsida kan man läsa att ”ju mer vi använder kolbindande träbaserade byggnadsmaterial då vi bygger, desto mindre blir de atmosfäriska CO2-nettoutsläppen. Ett finskt genomsnittsträhus isolerat med träfiberisolering binder i sina träkonstruktioner ca 35 ton koldioxid. Enbart ditt materialval har stor inverkan på ditt kolavtryck, som om du skulle minska bilkörningen med över 230 000 km (150 g/km).” Ekovilla är även varmt, hållbart och en konstruktionslösning som andas.

För att få upp värmen i huset under byggtiden installerades elradiatorerna i ett tidigt skede. Installatören färdigställde väggarna under fönstren så att elradiatorerna kunde monteras upp. Konsollösningen på Epok är enkel, så att man lätt kan lossa på elradiatorerna när man skall måla och färdigställa väggytan bakom.

Golvet är av träplankor och är lagt på hela nedre våningen i skrivande stund. Väggarna bekläs som bäst med skivor. All elinstallation är så gott som färdig och taket skall inom kort målas med linoljefärg. Som träskydd tränger linolja in mycket bra i virket, expanderar under torkningen och hindrar vatteninträngning. Under senare år har man börjat använda linolja som ett miljöalternativ till tryckimpregnerat trä.

Relaterade produkter

Leave a reply