Så här väljer du rätt oljefyllda element – Guide

Så här väljer du rätt oljefyllda element – Guide

Upplever du ojämn temperatur i hemmet, knäppningar och heta ytor från dina element? Bygger du nytt eller renoverar och vill spara energi och pengar med elvärme? Här får du en snabbguide i att välja rätt oljefyllda element och termostat vid elvärme för att göra ditt hem så komfortabelt och energieffektivt som möjligt.

Om du inte vill läsa hela guiden så kan du hoppa direkt till ett ämne som intresserar dig genom att klicka någon av följande länkar:

3 steg till energibesparingar | Olika typer av elelement | 5 orsaker att välja oljefyllda element | Längd och placering av oljefyllda elelement | Rätt termostat på elementet | Välja rätt effekt på de oljefyllda elelementen | Att byta till oljefyllda element | Kostnad att byta oljefyllda element | Oljefyllda designelement | Köpa oljefyllda element

De oljefyllda elementen

Denna guide kommer att fokusera på LVIs tysta och luktfria radiatorer, som är fyllda med vegetabilisk olja. De avger en naturlig strålningsvärme, också kallad Mjukvärme 2.0. En värme som kroppen kan förnimma och som kan jämföras med värmestrålningen från en brasa eller från solen. Ihop med elektronisk termostat som kontrollerar temperaturen med 0,2 graders noggrannhet bildar dessa värmeavgivare konceptet Mjukvärme 2.0.

3 steg till energibesparingar

Energibesparingar kan uppnås genom att dimensionera elementen rätt, ha en bra termostat som har korrekt styrning och som justerar värmen i hemmet efter det faktiska behovet. Varje grads ökning eller minskning av inomhustemperaturen ger 5-7 procents mer eller mindre energianvändning. Läs mer om “energisnåla element”.

Olika typer av elelement

Vid ombyggnad eller renovering behöver man inte ta hänsyn till rörledningar och tillopp/retur, ett elelement kan enkelt placeras där man vill ha det och det är rätt enkelt att installera. Det finns i två typer av element, öppna och vätskefyllda.

Öppna elelement fungerar så att de värmer upp luften i sig. Ofta är de ytor som värmer upp luften inne i radiatorn väldigt varma. Detta medför ibland att den uppvärmda luften kan upplevas som torr och att en lukt av bränt damm infinner sig. Varm luft är lättare än kall vilket gör att luften strömmar uppåt, det kallas för konvektion.

Konvektionsvärmen som detta kallas är den huvudsakliga värmeöverföringen för en öppen radiator, strålningsvärmen är betydligt mindre. Den varma luften sprids i rummet och lufttemperaturen höjs. Den varma luften skall därefter värma upp ytorna i rummet vilket kommer att ta tid.

Vätskefyllda elelement, också kallade slutna, är ett slutet kärl med en vätska och en elpatron. Elpatronen värmer upp vätskan på några minuter som sedan cirkulerar inne i elementet för att ge en jämn värme oavsett om den går på hög eller låg effekt. Både öppna och vätskefyllda radiatorer växlar mellan på och av, även vid normal drift, och vätskan skapar då en utjämnande effekt och håller en jämnare temperatur.

Ett vätskefyllt element avger ca 30-50% av energin som strålningsvärme och ca 50-70% som konvektionsvärme, dvs. mer strålningsvärme jämfört med en öppen radiator. Strålningsvärmen är den typ av värme som kroppen kan förnimma och kan jämföras med värmestrålningen från en brasa eller från solen.

5 orsaker att välja oljefyllda element

1. Oljefyllda element ger värmekomfort.

Med Mjukvärme 2.0 avses LVI produkter som är fyllda med miljövänlig vegetabilisk olja. Tack vare denna mjukvärme och dess elektroniska termostat med en exakthet på 0,2 °C, avger de en naturlig strålningsvärme.

2. Allergivänliga

LVI:s radiatorer minskar cirkulationen av damm vilket gör att det inte uppstår några obehagliga lukter från bränt damm – en stor fördel för alla som lider av allergier. Med dess helt slutna konstruktion ges en helt jämn uppvärmning av luften. Vilket ger en mjuk, skön värme som inte torkar ut luften eller huden och håller en lägre yttemperatur.

3. Snabb reaktionsförmåga

Eftersom det är en stängd enhet som drivs elektriskt, kan en oljefylld elradiator nå önskad temperatur på kort tid och en snabb reaktionsförmåga är en av de viktigaste förutsättningarna för att spara energi.

4. Energisnåla

Omsorg om miljön innebär att LVI satsar på att tillverka elradiatorer som minskar energiförbrukningen och därmed också dina elräkningar. Det är därför som LVIs radiatorer har inbyggda, moderna termostater för exakt temperaturkontroll som ger dig exakt den värme du önskar. Och med modern teknologi kan du kontrollera temperaturinställningarna via din mobil eller Internet.

5. Miljövänliga

LVI satsar på att tillverka miljövänliga oljefyllda elradiatorer – vilket gäller under alla produkters hela livscykel. I möjligaste mån används 100% återvinningsbara material i tillverkningsprocesserna och radiatorerna fylls med biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor.

Nya oljelement från LVI. Reglera temperatur.

Längd och placering av oljefyllda elelement

Kallras från fönster upplevs ofta som något obehagligt. Strålningsvärmen och konvektionsvärmen från en radiator bromsar kallraset, vilket uppfattas som komfortabelt. En bra placering för en elradiator är därför under fönster, och helst ska radiatorn även vara lika lång som fönstret. Om det finns väggventiler som tar in friskluft så bör även de sitta vid fönstren. På så sätt tar radiatorn även hand om det kallraset.

Rätt termostat på elementet

Radiatortermostatens uppgift är att hålla en jämn temperatur i rummet genom att bestämma hur mycket värmeeffekt radiatorn ska avge under en tidsperiod. Det är viktigt att ens elementtermostat mäter temperaturen så exakt som möjligt och att den är tillräckligt “intelligent” för att snabbt kunna ställa om och ge det aktuella effektbehovet.

Det finns generellt två typer av termostater: bimetall och elektronisk. Du kan läsa mer om detta i välj rätt termostat till elradiator.

Har du gamla radiatorer med bimetalltermostater så rekommenderas det starkt att du byter ut dessa mot moderna elradiatorer med elektronisk radiatortermostat. Detta kommer inte bara ge dig en jämnare inomhustemperatur utan också en lägre driftskostnad.
Som sagt krävs en termostat med korrekt styrning och som justerar värmen i hemmet efter det faktiska behovet för att uppnå energibesparingar.

Digital termostat

Exempel
Yali Digital är en modernt designad, oljefylld panelradiator med en mängd nya funktioner. Den digitala termostaten på elradiatorn sitter diskret inhyst i sidopanelen, erbjuder en utmärkt kontroll av inomhustemperaturen och har 2 års garanti.

Styrsystem för oljefyllda element

Precis som många av de andra radiatorerna i Yali sortimentet har Yali Digital en separat pekskärm med WiFi anslutning som tillval. Radiatorerna synkas emot pekskrämen Touch E3 genom att man bygger upp olika rum. Dessa kan sedan styras med olika temperaturer separat eller så styrs alla rum samtidigt. Man kan även på ett smidigt sätt se energiförbrukningen i Touch E3 modulen, och styra värmen via sin mobil.

Välja rätt effekt på de oljefyllda elelementen

Så vilken effekt ska du ha på de nya elementen?

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

Om du inte gjort tilläggsisolering i huset och värmen i övrigt fungerar väl, kan du även själv se efter på det befintliga elementet vilken effekt det har. Du ser det oftast genom att lossa litet på väggkonsolerna som elementet hänger på.

Du kan även kolla upp vad ditt bostadshus totala värmebehov är.

>> Testa vår effektberäknare <<

 

Kontakta en återförsäljare eller din lokala elektriker för hjälp med att välja rätt elelement.

Att byta till oljefyllda element

Här har vi skapat en guide till att byta element. Installationen vid byte av elelement måste alltid annars utföras av en behörig elinstallatör. Det är ytterst viktigt att all fast elinstallation utförs av en behörig elinstallatör. Installatören hjälper dig också med att bedöma rätt värmeeffekt på radiatorn om det behövs. Du kan byta element själv endast om det är frågan om ett elelement försett med en stickkontakt.

Att byta gamla element är lättare än många tror. På en dag byter man ut alla elelement i ett småhus. En erfaren installatör kan monterna flera element i timmen, men med diverse problem som man kan stöta på är det dock inte ovanligt att installatören vill beräkna en timme per element.

Om du bor i lägenhet i ett flerbostadshus och vill byta element och radiatorer i lägenhet är det viktigt att du först kontrollerar med fastighetsägaren eller bostadsrättsförening vad som gäller. Du kan även läsa mer om bytet i detta inlägg.

Kostnad att byta oljefyllda element

Att byta element skapar självklart en kostnad, men det är även möjligt att spara in denna investering genom lägre energikostnad.

Din kostnad för att byta element kan indelas i produkter och installation. Ta kontakt med en av våra återförsäljare om du vill få en offert eller veta mer om vilken kostnad du bör räkna med för LVIs oljefyllda element. I ett ”normalstort” familjehus i mellersta Finland blev kostnaden för utbyte av 8st Yali Digital radiatorer inklusive arbete för utbytet ca 26,000 SEK. Arbetskostnaden var ca 5000 SEK.

Oljefyllda designelement

Värmeelementen behöver inte se klumpiga ut, mycket har hänt under 40 år på marknaden.

I LVIs utbud hittar du allt ifrån panelradiatorer till dekorativa radiatorer. Dessutom finns över 70 olika färger att välja mellan på vissa modeller. Så varför inte göra radiatorn till en del av inredningen?

Yali - en oljefylld radiator

T.ex. Yali Parada ovan har en helt slät frontpanel och passar in i all slags modern inredning. Medan Epok nedan, är en designradiator i mer retrostil. Epok fås i många olika kulörer.

Epok

Köpa oljefyllda element

Du kan enkelt söka upp en återförsäljare nära dig via vår karta på återförsäljare. Återförsäljaren ger råd och hjälper till med installation.

Relaterade produkter

Leave a reply