Direktverkande el

Ett alternativ att använda sig av för uppvärmning är direktverkande el. Direktverkande el har varit ett vanligt alternativ sedan 1970-talet då kärnkraften kom till Sverige. Elen transporteras till huset genom elnätet och hemmet värms sedan upp med hjälp av värmeangivarna. Värmeavgivarna består vid direktverkande el utav el-element eller elslingor i golv och tak.

Fördelarna med att använda sig av direktverkande el är att det har en låg installationskostnad och relativt lätt att sköta om. Är hemmet byggt endast för direktverkande el blir uppvärmningen helt beroende av el. Detta gör att uppvämningskostnaden påverkas starkt av priset på el.

Men värmesystemet för direktverkande el kan ofta effektiviseras. Genom att se till att hela systemet är i skick och att uppvärmning sker där det faktiskt behövs i hemmet. Kontrollera därför att alla element har fungerande termostater och att du har ett bra styrsystem kopplat till uppvärmningssystemet. Med hjälp av styrsystemet kan du sedan välja hur uppvärmningen sker, t.ex. om ingen är hemma kan det vara bra att minska på uppvärmningen och under sommaren behövs kanske inte alla element och golvvärmen hållas igång. Nattsänkning är också en möjlighet.

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V