Elelement

Elelement är element som distribuerar värmen som skapats med hjälp av elektricitet.

Elementen reagerar väldigt snabbt på temperaturförändringar och ger därför en kraftigare värme och slår i motsats sedan av när ingen värme behövs. Enkelt förklarat – så om man har ett elelement på 1000 W med elektronisk temostat, och värmebehovet är 100 W, då kommer elementets värmeeffekt vara påslagen 10% av tiden och av under 90 % av tiden.

Man brukar skilja på vätskefyllda och öppna elelement.

Öppna elelement är då elementen värmer upp luften i radiatorn. Den varma luften sprids i rummet och lufttemperaturen höjs. Detta ger en relativt låg andel strålningsvärme, ca en tredjedel av energin består av strålningsvärme och resterande av konvektionsvärme.

Väskefyllda elelement, ibland kallade slutna, är element som har vätska i sig och en elpatron som skapar värmen. Värmen i elelementet hålls då längre och värmen ger en utjämnande effekt. Hos ett vätskefyllt elelement består ca 30-50%  av en energin utav strålningsvärme.

Elelement har funnits på marknaden sedan länge, men man kan idag se att många har börjat att gå över till de vätskefyllda elementen som finns på marknaden. Detta eftersom de vätskefyllda elementen och oljan gör värmen mer behaglig och ger en jämnare distribution.

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V