Element

Element finns för vattenburen värme och för eluppvärmda hus. Elementen för över värmen från energikällan till rummet och styrs endera manuellt eller med ett inbyggt styrsystem / termostat.

Element för vattenburen värme och elvärme

Vattenburna element är väggmonterade och ansluts till ett slutet vattenburet värmesystem, som kan ha exempelvis fjärrvärme, jordvärme, olja eller vedpanna som värmekälla. Elektriska element kan vara oljefyllda eller öppna elelement och är oftast väggmonterade. De kan även vara fristående på fotkonsol och ansluts då med stickkontakt och används som extra värmeavgivare under kalla dagar.

Purmo element för vattenburen värme

PURMO radiatorer är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en god energiekonomi. PURMO radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet. Läckage i systemet kräver vattentillförsel, vilket leder till inre korrosion i radiatorerna. Därför rekommenderas det inte att man tömmer systemet t.ex under sommaren. Vattnets temperatur bör vara 0–110°C, pH-värdet 7–9 samt syremängden max 0,1 mg/kg.

PURMO radiatorernas standard tryckklass är PN 10 (en del modeller PN 6–7). PURMO radiatorerna är ämnade för uppvärmning av normala rumsutrymmen. Då de installeras i våta utrymmen, skall de alltid monteras på torra väggar, dvs. ej direkt under duschen.

LVI element för eluppvärmda hus

LVI kommer från Lidköpings värmeindustri och har en lång erfarenhet av tillverkning och distribution av oljefyllda elelement. Det nya Yali utbudet har funktionen Mjukvärme2.0. En innovation som erbjuder en säregen komfort och värme. Med Mjukvärme2.0 avses nämligen LVI produkter som är fyllda med vegetabilisk olja. Då radiatorerna värms upp avger de en naturlig strålningsvärme som kallas för Mjukvärme2.0, tack vare den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C.

Yali radiatorerna är tysta, luktfria och fungerar även med lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. Detta betyder att radiatorn inte blir för varm att röra vid och den kommer inte att bränna damm. Mjukvärme2.0 innebär även en minskad dammcirkulation, vilket är fantastiska nyheter för alla allergiker. Vidare erbjuder Yali en naturlig strålningsvärme som inte avdunstar fukt från luften.

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V