Fläktelement

Fläktelement, också kallade konvektorelement eller fläkkonvektorer, är element som värmer upp luften i rummet. Fläktelementen kan vara kopplade till endera el eller det vattenburna systemet.

Elementet sprider värmen med hjälp av en fläkt. Man brukar särskilja på värmespridning/konvektionsvärme och värmestrålning. Konvektionsvärme är då värmen sprids med hjälp av luften och värmestrålning är då värme förflyttas från en yta till en annan, vilket gör uppvärmningen av ytor snabbare. För fläktelement är konvektionsvärme i jämförelse med andelen värmestrålning betydligt högre.

Relaterade produkter

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V