Golvvärmefördelare

En golvvärmefördelare används för att reglera flödet i golvvärmesystemet. Varje golvvärmeslang eller -rör i systemet, ansluts till fördelaren som sedan reglerar värmeförsörjningen till golvvärmen i husets olika rum.

Relaterade produkter

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V