Luftvärmepump

En luftvärmepump fungerar i princip som ett omvänt kylskåp, dvs. genom att flytta värme utifrån in. Det finns tre olika typer av luftpumpar: luft/vatten-, luft/luft- och frånluftsvärmepump.

  • Luft/vattenvärmepumpen utvinner värmen från utomhusluften och överför denna till det vattenburna värmesystemet i huset.
  • Luft/luftvärmepumpen utvinner värmen från utomhusluften och överför denna till inomhusluften med hjälp av en fläkt.

Frånluftvärmepumpen hämtar värme från ventilationsluft som är på väg ut från bostaden.

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V