Radiatortermostat

En radiatortermostat används för att reglera värmen på en vattenburen radiator eller ett el-element. Radiatorermostatens uppgift är att hålla en jämn temperatur i rummet genom att bestämma hur mycket värmeeffekt radiatorn ska avge under en tidsperiod.

Två typer av radiatortermostater

Det finns idag två typer av termostater för el-element: bimetall och elektronisk.

  • En bimetalltermostat är en mekanisk termostat där en särskild fjäder, en bimetall, sluter och bryter strömmen till radiatorn vid ändrad temperatur. Det krävs en relativt stor temperaturförändring för att den ska kunna detekteras av en bimetalltermostat. Hysteresen kan vara upp till 6 grader Celcius.
  • En elektronisk termostat fungerar med en speciell typ av motstånd (termistor) som ändrar sitt motståndsvärde när rumstemperaturen ändras. Motståndsvärdet, (dvs temperaturen), mäts av en mikroprocessor. Med hjälp av en algoritm räknar mikroprocessorn ut hur mycket energi radiatorn ska avge, och skickar en styrsignal till en elektronisk ljudlös omkopplare (triac), som leder eller bryter strömmen till värmepatronen. Hysteresen, det vill säga temperaturskillnaden som termostaten reagerar inom, är endast 0,1 till 0,2 grader.

Trasig radiatortermostat? Läs om hur byta radiatortermostat.

Relaterade produkter

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V