Värmekabel

En värmekabel är en elkabel som avger värme. Värmekablar används ofta för att förhindra frysning, t.ex. vid installationer i vattenrör, garage och hängrännor, och kan styras med termostat. Värmekablar kan också användas som slingor i golvvärme. Det finns tre olika typer av värmekabel: serieresistiv, självbegränsande och parallellresistiv.

  • Serieresistiva värmekablar bygger på en resistanstråd med ett förutbestämt motstånd.
  • Självbegränsande värmekablar består av två kopparledare som löper parallellt i ett halvledande dopat plastmaterial.
  • Parallellresistiva värmekablar bygger också tvåledare, men istället för det halvledande materialet används en motståndstråd som lindas runt ledarna.

Relaterade produkter

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V