Värmesystem

Ett värmesystem är helt enkelt ett system för uppvärmning av hus och fastighet. Man kan säga att ett värmesystem består av 4 huvuddelar:

Första steget är försörjningssystemet. Försörjningssystemet är varifrån energin tas för att skapa värmen. Det är helt enkelt ett externt system. Detta kan t.ex. vara fjärrvärme eller en egen värmeanläggning så som värmepanna eller värmepump för bergvärme.

Nästa steg är anpassningssystemet som balanserar inomhustemperaturen mot temperaturen utomhus. Det berättar alltså om för värmesystemet hur mycket värme som bör skapas för att temperaturen inomhus ska hållas till den önskade nivån. Detta görs till exempel på en elradiator med hjälp av en termostat.  

I hus med direktverkande el för värmesystem finns det sedan inte något distributionssystem, eftersom värmen genereras direkt i husets rum. När man talar om distributionssystem brukar man ofta tala om vattenburen värme och luftvärmesystem. Här är hur dessa tre system skiljer sig åt:

Vattenburet värmesystem

Innebär att vatten värms upp som sedan transporteras via rör genom huset. Hemmet värms då upp med hjälp av värmeelement, konvektorer eller golvvärme. När man tittar på rörsystemen brukar man tala om enkelrörsystem där elementen är seriekopplade och tvårörssystem då radiatorerna är parallellkopplade, vilket idag är ett vanligare alternativ.

Direktverkande värmesystem

Värmesystem för direkverkande el är beroende av elnätet. Vid dessa system är det vanligt med radiatorer och golvvärme.

Luftburet värmesystem

Som namnet antyder så distribueras värmen med hjälp av luft. För detta krävs ett mekaniskt ventilationssystem. För att hålla energiförlusten låg rekommenderas vid luftburet värmesystem att någon form av värmeåtervinning används för frånluften.

 

Slutligen når värmen rummen där värmeavgivarna gör sitt jobb. Värmeavgivare är till exempel golvvärme, radiatorer och konvektorer.

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V