Värmeväxlare

Värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium (t.ex. luft) till ett annat (t.ex. vatten). Värmeväxlare kan till exempel användas för att bibehålla värme vid ventilation, eller för passiv kylning. De används bland annat i radiatorer, kylskåp och ventilationssystem. Det finns fyra olika grundtyper av värmeväxlare: motflödes-, medflödes-, korsflödes- och växelflödesvärmeväxlare.

Relaterade produkter

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V