Panelradiator i klassisk stil kan spara energi

Panelradiator i klassisk stil kan spara energi

Det är omtvistat gällande hur mycket man kan spara genom att byta från en gammal elradiator till en ny, modern panelradiator. Elvärme är konstant oavsett modell – ett till ett förhållande. Men det är inte hela sanningen! Det man kan spara vid ett byte av elradiator är den energinoggrannhet som en modern elektrisk panelradiator arbetar med, samt hur mycket du själv väljer att styra ditt värmesystem.

En gammal elradiator med bimetalltermostat kan ha en hysteres på 6 grader Celcius. Radiatorn jobbar ojämnt och temperaturen inne i rummet kan variera med upp till 6 grader. Genom att jämna ut dessa temperaturförändringar och hålla radiatorn inom en exakthet på 0,2 grader, vilket moderna elektroniska termostater gör, kan detta ge en energibesparing på upp till 20%.

Spara energi med schemaläggning av panelradiator

Kan man då även spara energi med hjälp av att schemalägga hur elradiatorerna jobbar/värmer? Ja, varje grad som inomhustempearturen sänks motsvarar i runda tal 5% minskad energiförbrukning. Det är då medeltemperaturen man pratar om. Sänker man värmen med 1 grad hela dygnet, så sparar du 5% på kostnaden.

Genom schemaläggning av ett rum eller ett hem där det är varmt 8h i dygnet och 3 graders nedsänkt temperatur 16h i dygnet sänker man medeltemperaturen med 2 grader över hela dygnet. Detta innebär en minskning av elförbrukningen på 10%. Det beror förstås även på hur mycket man nyttjar andra energikällor.

Hur ställer man in ett löpande dags eller veckoprogram?

Du har möjligheten att VÄLJA ett förbestämt program, SKAPA ett nytt program eller ÄNDRA (göra mindre ändringar) i ett program som du själv skapat. Läs instruktioner på sid 49 och framåt i Touch E3 installations- och bruksanvisning.

Ett Touch E3 styrsystem kostar idag kring 2600 SEK inkl moms.

Relaterade produkter

Leave a reply