Konvektorer

Här kan du läsa om konvektorer. En konvektor påminner om en låg standard panelradiator till utseendet, men skiljer sig genom konstruktionen. Lamellerna inne i konvektorn är mycket täta, och därför kan detta kraftpaket ge extra mycket värme t.ex. framför eller under stora förnsterpartier.