Radiatorer vs golvvärme

Radiatorer vs golvvärme

Radiatorer vs golvvärme – vad är egentligen bättre?

Det stora utbudet av golvvärmeleverantörer på den svenska marknaden har lett till en diskussion kring radiatorer vs golvvärme. Vi ser inte dessa värmelösningar som motpoler. Båda sätten fördelar värme och de kan och ska användas i olika typer av byggnader för olika ändamål och inom olika användningsområden.

Några fördelar med radiatorer:

  • radiatorer är ett välkänt, väl beprövat och pålitligt system
  • snabb reaktionsförmåga
  • liten värmeförlust

Ett starkt plus är den mjuka strålningsvärmen, som gör att vi kan ”uppleva” värmen. Strålningsvärme är det som upplevs på huden. Konvektionsvärme, det vill säga luft i rörelse, uppfattas inte på samma goda sätt av vårt känselsinne.

Radiatorvärme är världens mest använda och bäst kända värmelösning. Radiatorn har en liten uppvärmningsyta och kan därför reagera snabbare än till exempel golvvärmen. Fördelen med detta är att radiatorns termostat känner av förändringar i temperaturen, till exempel extra solljus, brasvärme eller om det helt enkelt kommer in fler människor i rummet. Radiatorn drar nytta av dessa extra fria värmekällor, du sänker din uppvärmningskostnad och rummet känns behagligt att vistas i. Du slipper även onödig överskottsvärme. Radiatorn har även en marginell värmeförlust mot ytterväggen. Man räknar med ca 1%. Och inget alls nedåt golvet. Motsvarande siffra för golvvärme ligger beroende på isoleringsgrad på upp till ca 10%. Radiatorn är inte föråldrad!

Några fördelar med golvvärme:

  • torkar upp våta och fuktiga golv
  • kalla golvytor får en skönare grundvärme
  • frigör golv- och väggytor

Speciellt i köket där väggytorna är begränsade på grund av alla hyllor och skåp kan golvvärme vara praktiskt. Den starkaste fördelen med golvvärme är nog ändå att du kan torka upp golv i badrum och entréer. Det är viktigt att få bort fukten ur rummet, både av tekniska och komfortmässiga skäl. Kalla golvytor som leder värme väl, till exempel klinker och sten, får en behagligare ytkänsla genom golvvärme. Tänk däremot på att golvet ska vara varmare än din fotsula för att värma foten. Det är alltid den varmare ytan som avger värme till den kallare. Att golvvärme värmer fötterna är i de flesta praktiska fall en ren myt!

Relaterade produkter

One Response to Radiatorer vs golvvärme

Leave a reply