Renovera fönster – byte av element vid renovering

Renovera fönster – byte av element vid renovering

Vart tar värmen vägen?

Om du funderar på hur du vill värma ditt hus är kanske inte uppvärmning det du ska ta tag i först. Drar det från dina fönster är det troligtvis där du ska börja energieffektivisera. Du kan spara mycket mycket pengar genom att se till att värmen inte läcker ut vid gamla fönster. Det är kanske dags att renovera fönster?

Vid uppvärmning av en bostad strävar man efter att förbruka så lite energi som möjligt. När ett komfortabelt inomhusklimat har uppnåtts är nästa steg att låta det förbli så. Rent fysikaliskt så förflyttas värme på tre sätt nämligen konvektion, konduktion (=ledning) och strålning. Översätter man detta till vad som händer i huset så är det att värme förs bort med husets ventilation och otätheter, värme leds genom husets väggar, fönster och tak samt att värme strålar ut genom husets fönster.

Ofta försvinner värmen där det inte är tillräckligt isolerat som runt fönster och dörrar. Detta kan även orsaka kallras i rummet nära dessa områden. Värmen hittar även andra vägar ut exempelvis genom ventilation och skorstenar. Husets täthet är också en mycket bidragande faktor, dels för inomhusklimatet men även för energin som förbrukas.

Se över dina fönster

Om man renoverar eller bygger nytt så ska man naturligtvis se till att golv, väggar och tak blir välisolerade för att minimera värmeledningen och kallraset. Om du har vanliga tvåglasfönster läcker en tredjedel av värmen ut genom fönstren. Moderna treglasfönster, jämfört med en- eller tvåglasfönster, sänker inte bara förlusterna genom värmeledning, de är också ytbehandlade för att minska förluster genom strålning. Strålningsförlusterna är väldigt beroende på fönstrets placering. De är mycket större om himlen är exponerad än om det är en vägg eller en trädridå precis utanför.

Läs mer om hur du undviker kallras och drag från fönster >>

Radiatorvärme är en bra lösning för energibesparing.
Radiatorvärme är en bra lösning för energibesparing. Den bästa platsen för en radiator är under ett fönster, där den motverkar kallras.

Renovera fönster

Gamla hus har ofta fönster med handblåst glas och vackra spröjs och detaljer. Det finns en viss risk att husets karaktär försvinner om man byter ut dessa fönster mot nya. Då kan ett alternativ vara att renovera fönster grundligt, täta runt karmarna och sätta till en extra fönsterbåge på de befintliga. Du behöver nödvändigtvis inte alltid byta ut fönstren mot nya mer energieffektiva fönster, utan du kan sätta in en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparande lågemissionsglas och bevara det yttre ursprungliga glaset.

Byte av element vid renovering av fönster

Olika typer av ROT avdrag beviljas för ägare av småhus och innehavare av bostadsrätter. Avdraget gäller vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad och kan givetvis tillämpas vid utbyte av värmesystem och radiatorer för vattenburen värme.

Det är mycket vanligt att man byter ut kranar, toalett, dusch och annan interiör vid sanering av bostäder men radiatorerna lämnas ofta orörda. I en del fall målas de till och med om med pensel – och det syns. En radiator är väl synlig och dominerar i många fall den vägg där de är installerade. Hela känslan i rummet kan lätt ändras genom att byta ut gamla värmeelement mot nya, moderna och stilfulla radiatorer, passande till övrig interiör.

Radiatorernas moderna design och deras effektiva termostater kan minska energikonsumtionen avsevärt vid renovering. Husen är bättre tätade idag, vilket bidrar till mindre radiatorer och mindre termisk massa. På så vis kan radiatorerna omedelbart svara på alla variationer i omgivande lufttemperatur eller värmevinster i bostaden.

Sektionsradiatorn Delta ger ett fint ljusinsläpp framför ett stort fönster
Sektionsradiatorn Delta ger ett fint ljusinsläpp framför ett stort fönster. Den gammaldags stilen passar speciellt bra i gamla hus.

Rekommendationen är att ett element ska vara lika brett som fönstret och helst även placeras under fönstret. Välj ett element som har tillräckligt stor värmeavgivande yta för det värmebehov rummet har en riktigt kall vinterdag. I de rum som saknar fönster, eller där element är svårplacerade finns det många andra smarta alternativ – vertikala radiatorer, handdukstorkarkonvektorer som med fördel placeras framför stora fönster eller golvinbyggda konvektorer.

Så här byter du enkelt dina elelement >>

Relaterade produkter

Leave a reply