Därför ska du välja elradiator med elektronisk termostat

Därför ska du välja elradiator med elektronisk termostat

Att vädra ut gratisenergi eller den energin du har betalt, alternativt ha det för varmt i en del av huset, är slöseri. Om radiatorn man har installerad ger ojämn temperatur så ställs den i praktiken in så att det blir den lägsta rumstemperaturen som blir styrande, man vill inte frysa. Blir det för varmt ibland så löser man det genom att öppna fönstret. Minst lika viktigt som att termostaten på elradiatorn är känslig och kan ge en snabb signal vid ändrade förhållanden, så är det viktigt att värmekällans värmeavgivning snabbt kan ändras om förutsättningarna gör det. 

Radiatorermostatens uppgift är att hålla en jämn temperatur i rummet genom att bestämma hur mycket värmeeffekt radiatorn ska avge under en tidsperiod. Det är viktigt att ens element-termostat mäter temperaturen så exakt som möjligt och att den är tillräckligt “intelligent” för att snabbt kunna ställa om och ge det aktuella effektbehovet. Detta kan snabbt förändras beroende på om t.ex. solen skiner eller går i moln, hushållsapparater eller hemelektronik sätts på eller stängs av, eller när många personer kommer in i ett rum. Förändrad yttertemperatur är lättare att hantera för det påverkar innetemperaturen långsamt eftersom huset är isolerat. Idag finns det två typer av termostater: bimetall och elektronisk.

Bimetalltermostat på elradiator

En bimetalltermostat är en mekanisk termostat där en särskild fjäder, en bimetall, sluter och bryter strömmen till radiatorn vid ändrad temperatur. En bimetall består av två tunna metallblad som utvidgar sig olika vid temperaturförändringar. Dessa är ihopfogade till en bimetall och på grund av metallernas olika utvidgningskoefficienter böjer sig bimetallen vid temperaturförändringar. Det krävs en relativt stor temperaturförändring för att den ska kunna detekteras av en bimetalltermostat. Hysteresen, dvs. skillnaden mellan tillslag och frånslag, är flera grader (upp till 6 grader) och känsligheten blir sämre och sämre med tiden på grund av mekaniskt slitage. Temperaturen i rummet blir inte bara ojämn av att termostaten har svårt att känna av temperaturförändringar. Temperatursvängningarna i rummet blir också större eftersom effekten antingen är tillslagen hela tiden tills dess att temperaturen har nått sitt övre gränsvärde för att sedan vara helt avstängd tills dess att temperaturen nått sitt undre gränsvärde. Detta till skillnad från en elektronisk termostat som reglerar temperaturen med hjälp av kortare tidsintervaller mellan till- och frånslag vilket ger en jämnare temperatur.

Om du har gamla radiatorer med bimetalltermostater så rekommenderas det starkt att du byter ut dessa mot moderna vätskefyllda elradiatorer med elektronisk radiatortermostat. Detta kommer inte bara ge dig en jämnare inomhustemperatur utan också en lägre driftskostnad.

Elektronisk termostat på elradiator

Elektroniska termostater på element kan ge en mycket noggrann reglering av rumstemperaturen om den är korrekt konstruerad (0,2 grader). Temperaturen känns av med en speciell typ av motstånd, termistor, som ändrar sitt motståndsvärde när rumstemperaturen ändras. Motståndsvärdet, dvs temperaturen, mäts av en mikroprocessor som också får en signal på vilken temperatur som ställts in på termostatratten. Med hjälp av en algoritm (=”dataprogram”) räknar mikroprocessorn ut hur mycket energi som radiatorn ska ge just då och skickar en styrsignal till en elektronisk ljudlös omkopplare, en triac, som leder eller bryter strömmen till värmepatronen. På vissa radiatorer sitter det istället ett relä (som är en mekanisk omkopplare vilket gör att de inte är helt ljudlösa) som leder strömmen. På LVIs radiatorer med relä så sitter det också en triac som endast används vid tillslag och frånslag av strömmen. Denna lösning är tystare vid till och frånslag än vad bara ett relä skulle ha varit.

Om skillnaden mellan den önskade temperaturen och rumstemperaturen är stor, då flyter det ström genom värmepatronen 100% av tiden. När rumstemperaturen närmar sig den önskade, så börjar termostaten reglera dvs. börjar minska på tiden när strömmen är på. På så sätt närmar sig rumstemperaturen den önskade på ett kontrollerat sätt och man slipper de temperaturöverslängar som uppstår med en bimetalltermostat.

När rumstemperaturen överensstämmer med den önskade så fortsätter radiatorn att värma lagom mycket. Vid minsta avvikelse så ser reglerkretsen till att triacen eller relät kopplar till och från strömmen till elpatronen i sådana tidsintervaller att rumstemperaturen hålls konstant.

De digitala termostaterna på nya Yali-serien från LVI har även öppet-fönster-funktion. En funktion som medför att radiatorn slutar värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, t.ex. vid öppet fönster.

Krav på elradiatorer

Alla elradiatorer måste uppfylla ett antal säkerhetskrav (CE-märkning) för att kunna säljas. Utöver det så finns det i Frankrike ett antal högt ställda prestandakrav (NF Performance) som definierar hur väl en elradiator ska kunna reglera temperaturen. Ett av kraven är att temperaturen i testrummet får variera med maximalt +/- 0,25°C, ett krav som LVIs radiatorer alltså uppfyller. Bimetalltermostater klarar definitivt inte kraven och det finns även elektroniska som inte gör det.

När termostaten behöver bytas

Teknik_montering_01

 

Ifall du har en termostat som inte fungerar har du i princip två valmöjligheter. Du kan antingen byta termostat eller hela radiatorn. Med termostaten följer självklart en anvisning för hur bytet ska göras. Använd endast originaldelar! Om det inte är möjligt att byta till en ny termostat är det däremot en stark rekommendation att hela radiatorn byts ut. Den elsäkerhet som byggdes in i produkten från början försvinner om man exempelvis monterar en ”piratdel”. Använder du reservdelar som rekommenderas av tillverkaren ansvarar de däremot för elsäkerheten, under förutsättning att monteringen sker enligt anvisningarna. Kontakta alltid tillverkaren om du är osäker på vad som gäller. Har du äldre radiatorer med bimetalltermostater kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta till nya termostater. Bimetalltermostater slits och fungerar sämre med tiden. I detta fallet måste dock hela radiatorn bytas eftersom det inte är möjligt att ”uppgradera” en äldre radiator med en modern termostat. Utbyte av termostat ska alltid göras av behörig elektriker!

Relaterade produkter

Leave a reply