Så här väljer du rätt termostat till radiator

Så här väljer du rätt termostat till radiator

Det finns flera saker att beakta när man väljer termostat till radiator. Vi har samlat några tips kring detta.

  • Om radiatorn sitter så att solen strålar mot den bör man tänka på att det kan påverka en termostat för mycket och radiatorn kan bli kall innan den hinner värma resten av rummet.
  • Termostaten bör ej sitta för nära anslutande vertikal rörstam då strålningen från denna kan påverka eller sitta ”instängd” bakom soffor och gardiner.
  • Termostatens utförande bör även vara så att radiatorns strålning ej påverkar för mycket. Termostat Evosense har en inbyggd isolator för detta.
  • Om man ändå inte kan skydda termostaten från solen skall man byta till termostat med lös känselkropp till exempel Evosense Remote.
  • Termostaten skall vara lätt att hålla ren ur ett hygieniskt perspektiv så att den är lätt att torka av från damm mm. Evosense har ett litet fönster över inställningsnumret så att inte damm kan fastna.
  • Termostaten skall inte ha några lösa delar som kan plockas bort av barn. Till exempel sprintar eller dylikt.
  • Termostaten skall vara både minimum- och maxbegränsningsbar så att inställningstemperaturen kan låsas för att säkerställa rätt temperatur och minska energianvändningen. Evosense kan begränsas +/- 0,5 grader Celsius, vilket den är helt ensam om.
  • Termostaten skall vara godkänd enligt EN215 samt ha TELL Klass A.

Relaterade produkter

Leave a reply