Smart radiatortermostat för elvärme

Smart radiatortermostat för elvärme

En skön inomhuskomfort, utan att ständigt behöva justera termostaterna, är viktigt för att vi ska trivas i ett rum. Rumsuppvärmningen kan bli ojämn och ge onödiga energikostnader, om du ständigt justerar termostaterna eller emellanåt t.o.m. vädrar för att du plötsligt har det för varmt inne. En smart radiatortermostat kan ställas in så att rumstemperaturen alltid känns behaglig.

Yali sortimentet består av oljefyllda elradiatorer från LVI. Med smart radiatortermostat och synlig temperaturindikator, kombinerar Yali modern design med den senaste tekniken. Elradiatorerna är inte bara exakta till 0,2°C, utan elradiatorerna är även tysta, luktfria och värmer snabbt upp hemmet på ett bekvämt sätt, precis när det behövs.

Det är viktigt att en radiatortermostat kan mäta den verkliga temperaturen i rummet. Därför är det till sin fördel om rumstermostaten är placerad på en lämplig plats, som t.ex. på en innervägg en bit från golvet. För att kunna mäta exakt temperatur på lite avstånd från LVI elradiatorn, så kan du placera tillbehöret Yali Remote fjärrkontroll upp till 15 meter från elradiatorn. Med Yali Remote fjärrkontroll kan du även höja och sänka temperaturen på ett enkelt sätt.

Att hela tiden justera dina rumstermostater manuellt kommer inte att spara någon större mängd energi. Ställ istället in dina radiatortermostater efter det inbyggda veckoschemat och låt dem reglera rumstemperaturen automatiskt. Veckoschemat kan anpassas, så att du t.ex. har lägre temperatur i huset under natten och då du är borta hemifrån. Om du reser bort för en längre tid kan du sänka temperaturen under den aktuella perioden. Med hjälp av styrsystemet Touch E3 (på bilden ovan) styr du enkelt Yali radiatorerna Digital, Parada, Ramo även på distans. Med hjälp av appen CleverTouch kan du höja och sänka inomhustemperaturen direkt från sin smartphone.

Smart radiatortermostat med 8 olika funktionslägen

LVI Yali radiatorerna har bl.a. följande funktionslägen:

 1. KOMFORTLÄGE
  Läget används vid normal drift. Förinställt värde: 19,0°C.
 2. REDUCERAT LÄGE
  Läget används på natten eller när huset står tomt i några timmar eller mer. Förvalt värde: 15,5 °C i automatiskt läge.
 3. AUTOMATISKT LÄGE
  Läget är avsett att användas tillsammans med en styrenhet. Om ingen styrenhet används, körs elradiatorn enligt inställningarna för komfortläget och följande information visas. Förvalt värde: 19,0 °C.
 4. FROSTSKYDDSLÄGE
  Läget är avsett att användas när huset står tomt en längre tid. Förvalt värde: 7,0 °C.
 5. AVSTÄNGT LÄGE
  I detta läge är elradiatorn avstängd. Inget visas i displayen. Tänk på att rören kan frysa om uppvärmningen är helt avstängd. För att skydda produkten och fastigheten rekommenderas att frysskyddsläget används om det är mycket kallt ute.
 6. TIMERFUNKTION
  Med hjälp av timerfunktionen kan de programmerade inställningarna (temperatur och driftsläge) förbigås under en viss tid, som börjar när timerfunktionen aktiveras.
 7. FRONTPANELENS TEMPERATURBEGRÄNSNING
  Effektinställningarna kan användas för att begränsa frontelementets uteffekt och därmed frontpanelens yttemperatur. En 1000 W elradiator med enkelpanel och en maximal yttertemperatur på 75°C ger till exempel maximalt 700 W. En 1000 W elradiator med dubbelpanel och en maximal yttertemperatur på 60°C ger maximalt 800 W. Tänk på det när du väljer antal och typ av paneler som ska kompensera för de kalkylerade värmeförlusterna.
 8. ÖPPET FÖNSTER FUNKTION
  Yali radiatorerna har en funktion som medför att radiatorn slutar värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, t.ex. vid öppet fönster. Ifall temperaturen hastigt sjunker med mer än 5 °C under en period på 30 minuter, kommer termostaten på Yali Digital, Parada och Ramo att fungera som om ett fönster är öppet. Det vill säga termostaten kommer att slå av tills temperaturen når en förprogrammerad miniminivå, varefter den igen slår på såsom om fönstret skulle ha stängts. Funktionen kopplar alltså elradiatorn från valfritt aktivt läge till ”Frysskydd” om ett öppet fönster indikeras. Öppet fönster symbolen börjar blinka och fortsätter att blinka så länge funktionen är aktiv.

Relaterade produkter

Leave a reply