Vad menas med IP klass 44 hos elradiatorer?

Vad menas med IP klass 44 hos elradiatorer?

IP klass 44 är ett mått på vilken klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning en apparat har. Detta är med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring (till exempel petskydd i kontakter. Klassifikationen har formen IP (International protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

I Produktkatalogen anges rätt IP klass för varje enskild radiator. Detta framgår även ur Installations- och bruksanvisningarna.

Stänkskydd IP44, E-nummer  85 550 95 , används för att höja inkapslingsklassificeringen från IP21 till IP44. Skyddskåpan gör kopplingsboxen tätare. Radiatorn är i sig klassificerad som IP44.

I praktiken används IP21 på toalett utan golvbrunn och där vatten endast sporadiskt kan droppa på radiatorn någon gång. Klass IP 44 används i våtutrymmen där produkten utsätts för vattenstänk, till exempel i tvätthalalr, duschrum och utrymmen där golvet tvättas med strålande vatten (dock inte med högtryckstvätt).

Leave a reply