Är värmeelementets kapacitet tillräcklig när kylan slår till?

Är värmeelementets kapacitet tillräcklig när kylan slår till?

En fråga som ofta uppstår när man ska byta från gamla värmeelement till nya är om de nya värmeelementens kapacitet kommer att vara tillräcklig när kylan slår till. En bra utgångspunkt är att välja värmeelement med samma kapacitet som de tidigare, förutsatt att energieffektiviteten i huset inte har förändrats genom t.ex. extra isolering eller alternativa värmekällor.

När en luftvärmepump eller en effektiv öppen spis används rätt kan den totala årliga energiförbrukningen reduceras med omkring 2-4000 kWh.Särskilt den öppna spisen gäller det att ta med i beräkningen. Alltså på så sätt att man beräknar värmeelementens effekt lite högre om spisen sällan används och lite lägre om den ofta är i användning. En bra termostat ser naturligtvis också till att uppvärmningen sköts på bästa sätt så att ingen onödig värme genereras och att utgifterna hålls under kontroll.

I nya småhus och fritidsbostäder görs alltid en noggrann mätning tillsammans med en eltekniker eller el-entreprenör när man planerar ett energischema. De tidigare mätningarna har baserats på effekten av de gamla värmeelementen och ifall de har varit tillräckliga kommer även de nya energieffektivare värmeelementen att vara det.

Är värmeelementen tillräckligt effektiva?

Tumregeln för att beräkna värmeelementens effekt är 60W/m2 för ett hus från 80- 90-talet. I bättre isolerade moderna lågenergihus kan man räkna med mindre. Dock är det många saker som kan påverka effekten och man måste göra en särskild mätning i varje hus för att kunna vara säker.

Byte av värmeelement genomförs snabbt och smidigt av ett pålitligt installationsbolag, vilket innebär att man har rätt till hushållsavdrag samt att produktgarantin fortfarande är i kraft. Moderna värmeelement med exakta termostater kan garantera en önskad temperatur med 0,2 graders noggrannhet. Exempelvis Yali Digital är ett populärt basvärmeelement, idealiskt för renoveringsprojekt.

Justeringen av värmeelementen är enkel

Justeringen kan göras separat för varje rum med hjälp av den trådlösa styrenheten Touch E3 som med en smartphone kan anslutas till ett Wi-Fi-nätverk. Enligt resultatet i Motivas femåriga Elvari elvärme-effektivitetsprogram (Finland), möjliggör energieffektiva värmeelement i kombination med intelligent styrning och de boendes egna aktivitet upp till 20-30% lägre energiförbrukning.
I fritidsbostäder skyddar termostatens frostskyddsfunktion mot kyla och dessutom kan fritidsbostaden i förväg behändigt värmas upp till en behaglig temperatur med hjälp av fjärrkontroll.
Korrekt dimensionerade, justerade och fjärrkontrollerade värmeelement möjliggör betydande besparingar utan att äventyra komforten. Och till och med en liten överdimensionering är tack vare den exakta termostaten inte slöseri, utan ger tillräckligt med reserveffekt när kylan plötsligt slår till.

Värmeelementens kapacitet i hus
I undersökningar som mätt luftkvaliteten inomhus har det visat sig att inomhusklimatet upplevdes som svalare och behagligare vid användning av de nya värmeelementen, trots att inomhustemperaturen var oförändrad.

 

Leave a reply