Vätskefyllda eller öppna elradiatorer?

Vätskefyllda eller öppna elradiatorer?

En elradiator kan enkelt placeras där man vill ha den. Vid ombyggnad eller renovering behöver man inte ta hänsyn till rörledningar och tillopp/retur. Elradiatorn är rätt enkel att placera och installera.

Kallras från fönster upplevs ofta som något obehagligt. Strålningsvärmen och konvektionsvärmen från en radiator bromsar kallraset, vilket uppfattas som komfortabelt. En bra placering för en elradiator är därför under fönster, och helst ska radiatorn även vara lika lång som fönstret. Om det finns väggventiler som tar in friskluft så bör även de sitta vid fönstren. På så sätt tar radiatorn även hand om det kallraset. Det finns generellt två typer av elradiatorer, vätskefyllda och öppna.

Öppna elradiatorer

Öppna elradiatorer fungerar så att de värmer upp luften i sig. Ofta är de ytor som värmer upp luften inne i radiatorn väldigt varma. Vi har mätt upp temperaturer på över 170°C när äldre radiatorer endast går på halva sin effekt. Detta medför ibland att den uppvärmda luften kan upplevas som torr och att en lukt av bränt damm infinner sig. Varm luft är lättare än kall vilket gör att luften strömmar uppåt, det kallas för konvektion.

Vi har mätt upp att temperaturen på den utströmmande luften ur en äldre öppen radiator kan överstiga 100°C. Konvektionsvärmen som detta kallas är den huvudsakliga värmeöverföringen för en öppen radiator, strålningsvärmen är betydligt mindre. Den varma luften sprids i rummet och lufttemperaturen höjs. Den varma luften skall därefter värma upp ytorna i rummet vilket kommer att ta tid. Därför får man vänta en bra stund innan det känns behagligt att exempelvis sätta sig i soffan när sommar- och vinterstugan (som hålls på en lägre temperatur när man inte är där) snabbt ska värmas upp inför ett besök. Anledningen är att luft är en ganska dålig värmeöverförare.

Jämför till exempel med att stoppa ner handen i 60-gradigt vatten mot att gå in i en 60-gradig bastu. I vattnet bränner man sig eftersom vätska är en god värmeöverförare, medan man inte upplever det som brännhett i bastun, då luft är sämre på att överföra värme. Strålningsvärme strålar från en yta till en annan vilket gör att uppvärmningen av ytor går fortare. En öppen radiator avger naturligtvis också en del strålningsvärme, men i mycket mindre grad än en vätskefylld radiator. En öppen radiator kan avge ca 1/3 av energin som strålningsvärme och ca 2/3 som konvektionsvärme men ofta är andelen strålningsvärme mindre och andelen konvektionsvärme större.

Vätskefyllda (eller slutna) elradiatorer

En vätskefylld radiator är ett slutet kärl med en vätska och en elpatron. Elpatronen värmer upp vätskan vilket går fort, vi pratar minuter vid uppstart. Vätskan cirkulerar inne i radiatorn vilket ger den en jämn värme över ytan. En annan viktig sak är att ytan har en jämn värme över tiden även då radiatorn går på låg effekt. Till skillnad mot vad många tror så växlar elradiatorer mellan på eller av vid normal drift. Om man i ett rum har en 1000 W radiator med en elektronisk termostat och värmebehovet endast är 150 W, då är hela värmeeffekten påslagen 15 % av tiden och frånslagen 85 % av tiden. Detta gäller både öppna och slutna radiatorer. En öppen elradiator ändrar därför temperatur mycket mer vid normal användning än vad än sluten gör då vätskan har en utjämnande effekt.

En sluten radiator avger ca 30-50% av energin som strålningsvärme och ca 50-70% som konvektionsvärme, dvs. mer strålningsvärme jämfört med en öppen radiator. En sak att tänka på är att du får mest ut av din vätskefyllda radiator om den inte skyms av tunga långa gardiner eller möbler, du går då miste om den sköna direkta strålningsvärmen. Ibland så måste man av andra skäl ställa en soffa framför radiatorn men var inte orolig, du kanske kommer ihåg från fysiken i högstadiet att energi är oförstörbar, så i det fallet så kommer konvektionen att öka och rummet blir varmt i alla fall.

Relaterade produkter

Leave a reply