Vattenburen golvvärme i källare – detta bör du tänka på

Vattenburen golvvärme i källare – detta bör du tänka på

Om källaren är dåligt isolerad när du lägger in ny golvvärme finns det risk för fuktskador i grunden. Fukten vandrar normalt från huset som är varmare än omgivningen, alltså inifrån huset och ut. Men med golvvärme i källaren finns det en risk för omvänd fukttransport om marken under huset värms upp. Då transporteras fukt från marken till bostaden. På sikt innebär detta en risk för fukt- och mögelskador. Många husägare och husköpare har rätt så dålig kunskap om farorna med att sätta in golvvärme i källare idag. Riskerna finns just vid hus med betongplatta byggda i början av 80-talet och tidigare. En god isolering kan förebygga detta.

Att installera vattenburen golvvärme i källare som är oisolerad är inte lämpligt. Dels på grund av fukttransporten och dels på grund av värmeförluster. Moderna plattor gjuts ovanpå 300-400mm isolering. Purmos renoveringssystem läggs ovan befintlig platta med 50mm spårad frigolit. Röret hamnar då med sin lägsta punkt med endast 30mm isolering från plattan.

Om Purmo golvvärme

Purmo golvvärme ger en god uppvärmningskomfort, en kombination av behaglig känsla och jämn temperatur. Fördelarna med Purmo golvvärme sträcker sig längre än till bara goda egenskaper som en stabil, pålitlig och behaglig känsla av värme året om. Förutom att Purmo golvvärmesystemen fungerar enkelt och problemfritt kan de kombineras med radiatorer i samma hus. Till exempel med golvvärme i nedre plan och våtutrymmen och radiatorer på övre våningen. Purmo beviljar 10 års garanti på båda systemen.

Relaterade produkter

Leave a reply