Vattenburna radiatorer eller elradiatorer?

Vattenburna radiatorer eller elradiatorer?

Funderar du på att välja mellan elradiatorer eller vattenburna radiatorer behöver du ta fasta på vilken typ av utrymmen radiatorerna ska användas i, hur stort utrymmet är och hur ofta det är i användning. Ska du bygga nytt eller funderar du på renovering? Varför inte kombinera ett vattenburet värmesystem i själva bostadsdelen med elradiatorer i förrådet och garaget. Gemensamt för moderna vattenburna radiatorer och elradiatorer är att de är rätt så underhållsfria, enkla att montera, snabbt reagerande och motverkar kallras från fönster.

Generellt sätt kan man säga att om man har direktverkande el från tidigare är det klokt att jämföra nya elradiatorer med ett vattenburet system. Det vattenburna systemet medför större investering, medan det på sikt betalar sig tillbaka. Gäller det en fritidsstuga eller ett mindre hus eller välisolerat hus, kan återbetalningstiden bli väldigt lång. Ta i beaktande investeringsmöjligheter och vilka driftskostnader och vilken återbetalningstid du är ute efter. En energirenovering förhöjer värdet på byggnaden oavsett om du väljer vattenburet eller el.

Kontakta gärna en återförsäljare av både vattenburna lösningar och elradiatorer, för att beräkna vad som lönar sig för just dig.

 

VATTENBURNA RADIATORER

Med ett vattenburet värmesystem har du många valmöjligheter när det kommer till värmekälla. Du kan använda ved- eller oljepanna, fjärrvärme eller olika typer av värmepumpar som t.ex. bergvärmepump.

Vattenburna element från Purmo är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionsförmåga och därmed en god energiekonomi. Radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet.

Passar i lågtemperatursystem

Lågtemperaturradiatorer är ett värme- och kostnadseffektivt sätt att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Purmos vattenburna radiatorer kan användas vid alla tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer. Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är de mer kostnadseffektiva.

Fördelar med vattenburna radiatorer:

 • Många alternativ på värmekällor
 • Kan användas i lågtemperatursystem
 • Skön strålningsvärme
 • Förhindrar kallras från fönster
 • Reagerar snabbt på temperaturförändringar
 • Underhållsfria
 • Lång livslängd
 • 100% återvinningsbara
 • Kan kombineras med golvvärme

ELRADIATORER

Det finns två typer av elradiatorer – slutna elradiatorer (oljefyllda elradiatorer) och öppna elradiatorer. Då oljefyllda elradiatorer värms upp avger de en naturlig strålningsvärme som LVI benämner Mjukvärme 2.0, tack vare den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C.

Vattenburna radiatorer eller elradiatorer - här är elradiatorn LVI Ramo

 

Tekniken i radiatorerna från LVI grundas på principen om värmeledning, som innebär uppvärmning av en vätska som cirkulerar i ett slutet system. Vätskan som används i de flesta radiatorerna är en vegetabilisk rapsolja vars goda värmehållande egenskaper ger en jämn och behaglig värme. Tack vare de exakta termostaterna och temperatursänkningsprogrammen kan du göra en reell energibesparing, jämfört med gamla elradiatorer med bimetalltermostat.

Oljan är specialkomponerad och patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. LVI kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att behöva bytas ut. Själva elementen består av två skal av högklassigt stål. De fogas samman genom maskinsvetsning vilket ger en produkt utan svetsfogar och skarvar.

LVIs oljefyllda elradiatorer är tysta, luktfria och fungerar även med lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. Detta betyder att radiatorn inte behöver bli för varm att röra vid och den kommer inte att bränna damm. Mjukvärme2.0 innebär även en minskad dammcirkulation, vilket är goda nyheter för en del allergiker.

Hus lämpliga för elvärme är bland annat fritidshus och mindre villor (kring 100 m2) och även passivhus. Hus med direktverkande el och elradiatorer kan kompletteras med en luft-luftvärmepump om man så önskar.

 

 

Fördelar med elradiatorer:

 • Enkelt att installera
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Tar tillvara så kallad fri värme
 • Mjukvärme med vegetabilisk olja
 • Förhindrar kallras från fönster
 • Fast installation eller med stickpropp

Relaterade produkter

Leave a reply